Lund University

Slipper for at printe opslag ud når der er skemaændringer

"Her på Lunds Universitet BMC bruger vi infoskærme fra VisioSign til at informere de studerende på medicinstudiet. Informationen kan enten handle om forelæsninger, ændringer i skemaet og aflysninger af lektioner eller om kurser og videreuddannelse. Vi fokuserer på brugervenlighed og på få arbejdsgange til løbende at tilføje ny information. Opdateringer sker ved, at 20-25 redaktører lægger informationer på vores skærme her på BMC. Redaktørerne er studenter,
administratorer og forskere. Med informationer på infoskærme når vi med det samme ud til alle modtagerne i stedet for at skulle sende en masse e-mails.

Al information kan tidsstyres, og du kan faktisk styre, i hvor mange sekunder du ønsker informationen vist på skærmen. Før vi fik infoskærme fra VisioSign, printede vi opslag ud hver eneste gang, der var skemaændringer. Nu er det koblet op til vores interne informationssystem, så skærmene automatisk opdateres med nye informationer."

Micael Eliasson, Servicetekniker, BMC

Fakta om VisioSign og Lunds Universitet: 81 infoskærme fordelt på 5 fakulteter siden 2010. Lunds Universitet har 47.000 studerende og 7.500 ansatte. Lunds Universitet findes i Lund, Malmø og Helsingborg og er internationalt kendt for sine forskningsprojekter.

Related items

Fredensborg School
Technical University of Denmark
University of Copenhagen
Via University College